Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Általános tudnivalók a Szabályzatról

A Szabályzat célja, hogy rögzítse az Orvosi3D.hu honlap által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, az Orvosi3D.hu összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzé tegye, illetőleg más módon feldolgozza.

 

Az Adatvédelmi incidensek kezelése a GDPR alapján

A Orvosi3D.hu aktívan igazolja az Európai Uniós rendeletnek (GDPR) történő megfelelését, az Adatvédelmi Szabályzat internetes oldalon történő megjelenítésével, az internetes rendelés folyamatában az adatvédelmi tájékoztató linkjének megjelenítésével, a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényének befogadásakor bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani a kért adatokat. Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk, harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és megállapodás alapján adunk át, ha a velünk kapcsolatban álló írásban felvilágosítást kér a róla tárolt adatokról, akkor azt biztosítani tudjuk. Adatvédelmi incidens – szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás esetén, privacy-t érintő károk, kibertámadás stb. – esetén a Orvosi3D.hu eljárási rendje a szerverek kijelölt adminisztrátor által történő azonnali leállítása (offline állapotba helyezése), az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál és email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé Társaságunk részről, úgy a jelen adatvédelem oldalunkra mutató linket a Orvosi3D.hu weboldalának nyitólapján az értesítések sorban megjelenítjük. Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül a Orvosi3D.hu Adatvédelmi oldalán: Jelen dokumentum közzététele dátumáig nem történt adatvédelmi incidens a Orvosi3D.hu adatkezelésének vonatkozásában.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Orvosi3D.hu, illetve az Orvosi3D.hu belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehetünk igénybe.

 

A személyes adatok törlése

A jogszabály alapján az Orvosi3D.hu minden személyes adat törlésére fel van készülve az érintettek kérése alapján, vagy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén.

 

Személyes adatok kezelése, felhasználása

Az Orvosi3D.hu kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett önkéntesen és kifejezett hozzájárulásával bocsát az Orvosi3D.hu rendelkezésére. Különösen a személyes azonosításra alkalmas adatok: név, lakcím (szállítási cím, munkahelyi cím, stb.), telefonszám, e-mail cím, születési idő. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Az Orvosi3D.hu a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig az igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Az Orvosi3D.hu az adatok kezelése során a 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el.

 

E-mailes kommunikáció

A fentiek mellett nyomon követhetjük azt is, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e a tőlünk kapott e-mail üzeneteket, hogy a jövőben hasznosabb és érdekesebb tájékoztatással tudjunk szolgálni. Amennyiben nem szeretné, hogy adatokat gyűjtsünk arról, hogy Ön megnyitotta-e, illetve továbbította-e az általunk küldött üzeneteket, úgy ebben az esetben le kell iratkoznia hírleveleinkről, mivel nincs rá mód, hogy anélkül küldjünk e-mailes üzeneteket, hogy ilyen jellegű adatokat gyűjtenénk. Ha Ön regisztrált felhasználó, és módosítani szeretné az e-mail üzenetekre vonatkozó beállításait, bármikor kapcsolatba léphet velünk, és bármikor leiratkozhat a levelezőlistánkról az általunk küldött e-mailekben kapott útmutatást követve. Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink egyikén.

error: Content is protected !!